ธุรกิจ Biogas

        

เราดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ จากน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์สูง  โดยมีทีมงานวิศวกร  นักวิชาการและช่างเทคนิค ที่มีความรู้ และประสพการณ์ในงานด้านนี้

สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการ  ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมทดสอบและเดินระบบ ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ำเสีย สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทน

เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ดังนี้

 ก๊าซชีวภาพ 1 ลบ.ม. ทดแทน   - ก๊าซหุงต้ม  LPG       0.46 ก.ก.

                                                      -  น้ำมันเบนซิน          0.60 ลิตร

                                                      -  น้ำมันดีเซล             0.60 ลิตร

                                                      -  น้ำมันเตาเกรดเอ     0.55 ลิตร

                                                       -  พลังงานไฟฟ้า          1.20 กิโลวัตต์/ชม.

 

 

  Copyright 2010 www.lctech.co.th All rights reserved.
view