ตัวอย่างโครงการงาน Biogas

งานก่อสร้างและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย

-  บริษัท   อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด  อ. สามพราน จ. นครปฐม

  

   

 

-  บริษัท  ทรัพย์ทิพย์  จำกัด    อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

  

  

 

 

 

 

 

  Copyright 2010 www.lctech.co.th All rights reserved.
view